โครงสร้างเทศบาล / สำนักปลัดเทศบาล / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 
ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking