เทศบาลตำบลชากไทย จัดงานตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 256  เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันพายเรือ การแข่งขันกีฬาเปตอง การประกวดกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (ทุ่งเหียง) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมทำบุญตักบาตร    
กิจกรรมประกวดกระทง ประเภทสวยงาม    
กิจกรรมประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรม การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันพายเรือ
     
 
ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017
my space tracking