กระผมพร้อมด้วยคณะจะไม่ลืมว่ามาจากประชาชน จะทำงานเพื่อประชาชน เพื่อชุมชน เป็นที่พึ่งของประชาชนและจะอาสาสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งก็จะเป็นหัวใจในการพัฒนา โดยต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ก็จะเป็นรากฐานของประเทศต่อไป ใน 1 ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นภาระกิจที่สำคัญยิ่งที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลชากไทยให้หมดไปได้

         ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2557 นี้ กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และบุญบารมีที่ทุกท่านได้สร้างมา  จงดลบันดาลให้พี่น้องชาวตำบลชากไทยทุกท่าน ทุกครอบครัว จงมีความสุขความเจริญ สุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดปี 2557 ตลอดไป กระผมพร้อมด้วนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชากไทย ขออุทิศตนและยินดีที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชากไทยตลอดไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
20/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำราศนราดูร ตำบลชากไทย
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

โทร./Tel : 039-433-813
โทรสาร./Fax : 039-433-813 ต่อ 12
แจ้งเหตุ : โทร./Tel : 039-433-800 ตลอด 24 ชั่วโมง
http://www.tambonchakthai.go.th  
Email : chakthaimail@tambonchakthai.go.th
chakthai@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017 my space tracking