รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561
 
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560
 
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2559
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking