รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน
 
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ด้านบริการผู้สูงอายุ
 
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ด้านบริการภาษี
 
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ของการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking