รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ...      สถิติการให้บริการประชาชน...
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน
 
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ด้านบริการผู้สูงอายุ
 
 
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ด้านบริการภาษี
 
 
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ของการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 
 

สถิติการให้บริการประชาชน...
 
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2563  
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
  ายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2563  
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2563  
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2563  
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
  รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจ ด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
 

 

 
 
 
 
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 14-07-2020