มุม!  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ...
 
 
 
  ประจำปีงบประมาณ 2555-2557    
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2557 ดาวน์โหลด
   
  ประจำปีงบประมาณ 2552-2554    
แผนอัตรากำลัง   3   ปี(2552-2554) ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 3 (2552-2554) ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2 (2552-2554) ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1 (2552-2554) ดาวน์โหลด
   
 
 
 
 
     มุม!  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ...
 
 
 
  ประจำปีงบประมาณ 2555-2557   
แผนพัฒนาบุคลากร   3   ปี  (2555-2557) ดาวน์โหลด
 
  ประจำปีงบประมาณ 2552-2554    
แผนพัฒนาบุคลากร   3   ปี  (2552-2554) ดาวน์โหลด
   
 
 
 
 
     มุม!  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ...
 
 
 
  ประจำปี 2552-2554    
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)  ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2552-2555) ดาวน์โหลด
   
 
 
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    ( ปี
2555-2557)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    ( ปี
2552-2554)
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
    (
2552-2554)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 
 
   

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017
my space tracking