ธนาคารขยะ ทต.ชากไทย
 
 
  บอกข่าว....เล่าเรื่อง โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ทต.ชากไทย
ทต.ชากไทย จัดตั้งธนาคารขยะ ทต.ชากไทย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ธนาคารขยะ ทต.ชากไทย จะเปิดการรับซื้อขยะจากสมาชิก เดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
จุดรับซื้อ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7      ตั้งแต่เวลา 09-12.00 น.

กติกาในการรับซื้อขยะ
-การรับซื้อขยะจะรับซื้อเฉพาะสมาชิกธนาคารขยะเท่านั้น
-ในการรับซื้อผู้ซื้อจะติดบอร์ดราคาการรับซื้อให้ผู้ขายทราบ(หากราคามีการเปลี่ยนแปลง)
- สมาชิกจะได้รับเงินในลักษณะเงินออมรายปีหรือ 6 เดือน จึงสามารถเบิกถอนได้
-สนใจสมัครสมาชิกธนาคารขยะได้ที่เทศบาลตำบลชากไทย
- หรือสนใจเข้ารับฝึกการคัดแยกขยะ หรือเข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดตั้งธนาคารขยะ เป็นของหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม และองค์กร เป็นต้น

สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่

สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
โทร.039-452-072 ต่อ 11 โทรสาร.039-452-072 ต่อ 12
facebook : เทศบาลตำบลชากไทย
E-mail     : chakthai@hotmail.com

หน่วยงานที่ดำเนินงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ
สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร(มือถือ) 08 1155 2829
  โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ทต.ชากไทย ประจำปี 2556
  โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ทต.ชากไทย ประจำปี 2557
 
  ภาพกิจกรรม ธนาคารขยะ ทต.ชากไทย
 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานการรับซื้อขยะ ธนาคารขยะ ทต.ชากไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
17-06-2015
 สรุปผลการดำเนินงานการรับซื้อขยะของธนาคารขยะเทศบาลตำบลชากไทย ปรำจำเดือน สิงหาคม 2557(29 สิงหาคม 2557)
: 29-08-2014
 สรุปผลการดำเนินงานการรับซื้อขยะของธนาคารขยะเทศบาลตำบลชากไทย ปรำจำเดือน มิถุนายน 2557(27 มิถุนายน 2557)
: 27-05-2014
 สรุปผลการดำเนินงานการรับซื้อขยะของธนาคารขยะเทศบาลตำบลชากไทย ปรำจำเดือน มีนาคม 2557(28 มีนาคม 2557)
: 28-03-2014
 สรุปผลการดำเนินงานการรับซื้อขยะของธนาคารขยะเทศบาลตำบลชากไทย ปรำจำเดือน ธันวาคม 2556(27 ธันวาคม 2556)
รวมภาพ/สรุปผลการดำเนินงาน... : 27-12-2013
 สรุปผลการดำเนินงานการรับซื้อขยะของธนาคารขยะเทศบาลตำบลชากไทย ปรำจำเดือน พฤศจิกายน 2556(29 พฤศจิกายน2556)
รวมภาพกิจกรรม... :12-12-2013
  สรุปผลการดำเนินงานการรับซื้อขยะของธนาคารขยะเทศบาลตำบลชากไทย ปรำจำเดือน ตุลาคม 2556(25ตุลาคม 2556)
: 25-10-2013
 
 
 
    โครงการคาร์บอนต่ำ
 
 
  บอกข่าว....เล่าเรื่อง โครงการคาร์บอนต่ำ
 
ทต.ชากไทย จัดกิจกรรมอบรมและปลูกป่า เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน
        สรุปผลการดำเนินโครงการ
- - - - - - รวมภาพกิจกรรม - - - - - - -
 
: 28-08-2014
 
 
 

 

 

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017
my space tracking