ตำบลชากไทย มีชุมชนอาสา ดังนี้

1.อปพร.ตำบลชากไทย
2.อสม.ตำบลชากไทย
3.ศูนย์กู้ชีพ ตำบลชากไทย
4. ศูนย์ Fixit ศูนย์ซ่อมสร้าง
     
     
   
 
 
 

ป้องกันภัย เชิงรุก
บรรเทาทุกข์ เมื่อมีภัย

ฟื้นฟู และ กู้ภัย คือ หัวใจ อปพร

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ทางโทรศัพท์ 0 3945 2072 ,0 3943 3800 หรือ วิทยุความถี่ 162.800 MHz
ติดต่อนายกเทศมนตรี (นายประวิทย์ หนูเชื้อเรียง)หมายเลข 08 9803 8213
เทศบาลตำบลชากไทย ให้การบริการด้านการบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
   
 
 
     
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 

ศูนย์กูชีพเทศบาลตำบลชากไทย

หมายเลข 1669

ช่องความถี่ 162.800 MHZ

เร็ว รอด ปลอดภัย
กู้ชีพชากไทย

ภายใต้การกำกับดูแล

 
   
 
 
     
 
 
 

ศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

Fixit

รับซ่อมอุปกรณ์ ต่างๆ ฟรี ! ค่าแรง
ศูนย์ ซ่อมฯ ทต.ชากไทย

 
   
 
 
     
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017
my space tracking