ภาพกิจกรรม...วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

ภาพกิจกรรม...วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

ภาพกิจกรรม...วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบชากไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

DSC_0070
1

DSC_0071
2

DSC_0104
3

DSC_0107
4

DSC_0112
5

DSC_0113
6

DSC_0346
7

DSC_0347
8

DSC_0133
9

DSC_0166
10

DSC_0167
11

DSC_0170
12

DSC_0334
13

DSC_0336
14

DSC_0338
15

มุม...แสดงความคิดเห็นกับเทศบาลตำบลชากไทย