เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ทต.ชากไทยเข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ : 16-10-2018
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
- ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามภิไธย ส.ท. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย

- ลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย สำหรับบุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2562

- ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ)ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ

:03-05-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี(3 รูปแบบ) :4-10-2018
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชากไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :4-10-2018
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 2561 :3-10-2018
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562-2564)
คลิก ! อ่านรายละเอียด :28-03-2018


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย เปิดรับสมัคร เด็กก่อนวัยเรียน(อนุบาล 3 ขวบ) ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที้- 30 เมษายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ ...อ่านเพิ่มเติม
:13-03-2017
 
...อ่านเพิ่มเติม
22-12-2017
ธนาคารขยะทต.ชากไทย แจ้งข่าว! ธ.ขยะ เปิดรับซื้อขยะประจำเดือน กรกฎาคม 2559ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8
          
1. มีความประสงค์รับสมัครเครือข่ายธนาคารขยะ
          2.รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ ทต.ชากไทย
          3.ธนาคารขยะ ทต.ชากไทย เปิดรับขยะทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
:24-08-2016
 
ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ...อ่านเพิ่มเติ
:12-11-2015
 
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ... อ่านเพิ่มเติม
:3-09-2015
 
ทต.ชากไทย ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
เพื่อดำเนินการวรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
แผนที่ภาษีและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชากไทย...อ่านเพิ่มเติม
:10-09-2015
 
ประกาศ ผลสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของทต.ชากไทย ....อ่านเพิ่มเติม  
: 26-08-2015
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อดำเนินกรสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ...อ่านเพิ่มเติม  
:14-08-2015
 
ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา... อ่านเพิ่มเติม....
: 30-07-2015
 
ทต.ชากไทย ประกาศสอบการแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลชากไทย

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                                               คลิ๊ก! อ่านต่อ ...

ประกาศ ผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ภาค ก และภาค ข ) ของเทศบาลตำบลชากไทย

                                                              คลิ๊ก! อ่านต่อ ...

ประกาศ ผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ภาค ค) ของเทศบาลตำบลชากไทย ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                                              คลิ๊ก! อ่านต่อ ...

26-12-2014
ทต.ชากไทย มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารในตำแหน่งว่าง ดังนี้
1.ผู้อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา
2.หัวหน้ากองการศึกษา 1 อัตรา
อ่านต่อ ......: 24-11-2014 .
 
ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ดังนี้
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
อ่านต่อ ......: 8-12-2014 .
 
ธนาคารขยะ ทต.ชากไทย
จะเปิดการรับซื้อขยะจากสมาชิก เดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
จุดรับซื้อ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7  ตั้งแต่เวลา 09-12.00 น.
  ทต.ชากไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการวันแม่แห่งชาติ  (12  สิงหามหาราชินี) ขึ้น เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สวนสาธารณะทุ่งเหียง หมู่ 4 ต.ชากไทย เวลา 13.00 น.":30-07-2014
  ทต.ชากไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคาร์บอนต่ำ “กิจกรรมอบรมและปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน” ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลชากไทย(ทุ่งเหียง) หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป : 30-07-2014

... รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ...
 
     
 
 
 
 
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:22-05-2019
 
 
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:17-05-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:13-05-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:13-05-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:10-05-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 1060 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:10-05-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:26-04-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:22-04-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:18-04-2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประดวดราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:12-07-2561
ประกาศ ประดวดราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:25-06-2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธี e-bidding
คลิก ...รายละเอียดประกาศ!
:11-06-2018
ประกาศสอบราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธี e-bidding
คลิก ...รายละเอียดประกาศ!
:23-05-2018
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้ราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 8 พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 1 แห่ง
คลิก ...รายละเอียดประกาศ!
:27-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี e-bidding
คลิก ...รายละเอียดประกาศ!
:26-04-2018
ประกาศราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี e-bidding
คลิก รายละเอียดประกาศ! :28-03-2018
ประกาศราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี e-bidding
คลิก รายละเอียดประกาศ! :21-02-2018
         - แผ่นที่ 1
         - แผ่นที่ 2
ยกเลิก ! ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลชากไทย
คลิก รายละเอียดประกาศ! : 24-01-2018
 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ e-bidding
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศฯ ประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ e-bidding
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ราคากลางก่อสร้างฯ
:16-01-2018
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย สถ.ศพด.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
:15-12-2017

ทต.ชากไทย ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย

คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ราคากลางงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
: 28-11-2017

ทต.ชากไทย ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร และขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,597 ตารางเมตร ราคางบประมาณ 1125,000 บาท

คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
:6-06-2017

ทต.ชากไทย ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ราคางบประมาณ 1,050,000 บาท

คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:2-05-2017

ทต.ชากไทย ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ รายการดังนี้
1. โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำดิบ กลุ่มผู้ใช้น้ำดิบเนินมะหาด-เขารูปช้าง ชนิด pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 8นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 6.00 เมตร ชนิดปากระฆังพร้อมแหวนยาง จำนวน 325 ท่อน งบประมาณการก่อสร้าง 877,000 .-บาท

2.โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำดิบ กลุ่มผู้ใช้น้ำดิบกระทิง-คลองขวาง รายละเอียดดังนี้
1.ท่อส่งน้ำดิบ ชนิด pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 10นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 6.00 เมตร ชนิดปากระฆังพร้อมแหวนยาง จำนวน 177 ท่อน
2.ท่อเหล็กประปา เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว หนา 4.5 ซม.(มอก.) จำนวน 25 ท่อน
3.ข้อต่อยีโบลท์ pvc/pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว (มอก./กปภ.) จำนวน 10 ชุด
งบประมาณการก่อสร้าง 1,025,700 .-บาท

คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:27-03-2017
ทต.ชากไทย ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายว่านเหลือง-มูซู หมู่ที่ 8 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1,323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,323 ตารางเมตร ราคางบประมาณ 930,000 บาท
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:9-01-2017
ทต.ชากไทย ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ราคางบประมาณ 1,050,000 บาท
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:9-01-2017
ทต.ชากไทย ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 645 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,225 ตารางเมตร งบประมาณ 2,118,600.-บาท
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
:22-07-2016
 เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ถนนสายว่านเหลือง-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ 3,5,6 ขนาดกว้าง 5.00เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50เมตร ยาว 475.00 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,850ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 3 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลชากไทย
ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,364,000.-บาท อ่านต่อ...รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสอบราคา... ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง... แบบ ปร.4... แบบ ปร.5 ...
: 8-01-2016
 เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal สายซอย 4 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50เมตร ยาว 600 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,600ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลชากไทย
ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,614,500.-บาท อ่านต่อ...รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสอบราคา... ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง... แบบ ปร.4... แบบ ปร.5 ...
:8-01-2016
 เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal สายซอย 3 หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50เมตร ยาว 500 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลชากไทย
          ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,433,000.-บาท อ่านต่อ...รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสอบราคา... ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง... แบบ ปร.4... แบบ ปร.5 ...
:8-01-2016
ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลการจ้างด้ววยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดย Over Lay สายทุ่งสะพาน-กระทิง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสะพาน ตำบลชากไทย จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร (รวมผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลชากไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,437,000 บาท     อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 21-07-2015
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากไทย-ทุ่งสะพาน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร เมตร ยาว 600 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 500,000 บาท อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 17-06-2015
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal สายว่านเหลือง-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ 3,5,6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 475 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,364,000 บาท อ่านต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร ฯในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,585,000 บาท
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย 3 หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,433,000 บาท อ่านต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย4 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 600 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,618,000 บาท อ่านต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
16-06-2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย 7 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 441,000 บาท ครั้งที่ 2
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 2-06-2015
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน 478,000 บาท
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 20-05-2015
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งสะพาน-ชากไทย(กลุ่มที่ 1) หมู่ที่ 2 ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 1,980,000 บาท
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม
: 24-11-2014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเนินมะหาด-เขารูปช้าง(กลุ่มที่ 2) หมู่ที่ 8 ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 1,925,000 บาท
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม
: 24-11-2014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย 7 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร เมตร ยาว 200 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 441,000 บาท
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 4-11-2014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย 7 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร เมตร ยาว 303 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 905,000 บาท
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 4-11-2014
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย 7 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร เมตร ยาว 200 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 441,000 บาท
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 4-11-2014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย 7 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร เมตร ยาว 303 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 905,000 บาท
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 4-11-2014
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 15-10-2014
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 15-10-2014

ทต.ชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายว่าเหลือง-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย เชื่อมตำบลเขาบายศรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 652,000 บาท
อ่านต่อ...รายละเอียดเพิ่มเติม ...   
... :13-08-2014
 
  ... รวมข่าว ประกาศสอบราคา/สอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง...  
     
 
 
 
 
  ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017
my space tracking