กองช่างร่วม​ด้วยสท.เขต​ 1​ ดำเนินการ​ซ่อมแซม​ถนนสายชากไทย​-ทุ่ง​สะพาน​ และถนนทุ่งเหียง​-วังทอง​ ม.4​

เทศบาลตำบลชากไทย