กิจกรรมการดูแลสุขภาพในชุมชน “ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ แข็งแรงทุกวัย ปลอดภัย ปลอดโรค

กิจกรรมการดูแลสุขภาพในชุมชน “ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ แข็งแรงทุกวัย ปลอดภัย ปลอดโรค” ขอเชิญชวนชาวตำบลชากไทย ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลชากไทย

เทศบาลตำบลชากไทย