ข่าวประชาสัมพันธ์

“งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แก่ผู้พิการตำบลชากไทยทุกท่าน เพื่อติดต่อยื่นคำขอ ขอรับวิลแชร์ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้นนะคะ” ด่วนมากเลยจ้า ด้วยรักและห่วงใย สุขใจที่ได้แบ่งปัน ตามเอกสารที่ปรากฎด้านล่างนี้เลยนะคะ(hand pointing down)(hand pointing down)(hand pointing down)

เทศบาลตำบลชากไทย