งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์

ข่าวดี…..ข่าวด่วน!!!! เพื่อผู้สูงวัยเท่านั้น งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ “การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ” 1.ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท ได้รับเงิน 100 บาท 2.ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท ได้รับเงิน 150 บาท 3.ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท ได้รับเงิน 200 บาท 4.ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 1000 บาท ได้รับเงิน 250 บาท 6 เดือนเท่านั้นนะคะ ผู้สูงอายุชาวตำบลชากไทยทุกท่านโปรดตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ธนาคารที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพไว้ หรือติอต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่เทศบาลตำบลชากไทย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลค่ะ โทร 039-433813 คุณหนู 087-5821427 คุณโอ 091-9429445 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล่างเลยค่ะ

เทศบาลตำบลชากไทย