จัดซื้อจัดจ้าง

  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลชากไทย