ซ่อมแซมถนน

ซ่อมแซมถนนบริเวณ
-ซอย 5 หมู่ 3
-ถนนสายพัฒนาเขารูปช้าง หมู่

เทศบาลตำบลชากไทย