ตำแหน่งที่ตั้ง เทศบาลตำบลชากไทย

ตำแหน่งที่ตั้ง เทศบาลตำบลชากไทย

ที่อยู่ 20/1  หมู่ 7 ถนนบำราษฏร์นราดูร  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

22210  โทร. 039 – 433813

เทศบาลตำบลชากไทย