ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลชากไทย

ที่อยู่ 20/1  หมู่ 7 ถนนบำราษฏร์นราดูร 

อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 22210  โทร. 039 – 433813

tambonchakthai.go.th

เทศบาลตำบลชากไทย