นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทยมอบหมายให้กองการศึกษา เทศบาลตำบลชากไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลชากไทย ระหว่างวันที่ 18-29 เมษายน 2565

นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทยมอบหมายให้กองการศึกษา เทศบาลตำบลชากไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลชากไทย ระหว่างวันที่18 -29เมษายน 2565โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อในการพัฒนา เราเน้นตรวจคัดกรองเด็กๆ ทีมผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ก่อนเริ่มโครงการ โดยแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยในการฝึกทักษะ #โควิดเหมือนสงครามเย็นมองไม่เห็นแต่ต้องป้องกัน

เทศบาลตำบลชากไทย