ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลชากไทย

นายสถาภร แก้วเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลชากไทย เชิญประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลชากไทย ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย เพื่อพิจารณาการจัดโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลชากไทย