มอบถุงยังชีพ

นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ (ติดบ้าน/ติดเตียง) คนพิการ และกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวตำบลชากไทย ด้วยรักและห่วงใย สุขใจที่ได้แบ่งปัน

เทศบาลตำบลชากไทย