สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

 • ต.ค.63
 • พ.ย. 63
 • ก.พ.64
 • ธ.ค.63-ลว.6 มค.64
 • ม.ค.64-ลว.2 กพ.64
 • มี.ค.64-ลว.5 เมย.64
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.64
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.64
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.64
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.65
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.65
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนก.พ.65

เทศบาลตำบลชากไทย