เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย ได้มอบหมายให้นายสิทธิศักดิ์ คงขวัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย นายดนัย ลิ้มบุญยประเสริฐ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายปิยะ คุ้มวงษ์ นายช่างโยธา ลงพื้นที่ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกรณีเร่งด่วน

เทศบาลตำบลชากไทย